Najważniejsze funkcje:
 • Wydajne wdrażanie – Korzystając z centralnej konsoli administracyjnej, obraz wzorcowy — zawierający system operacyjny i aplikacje — można wdrożyć jednocześnie na wielu komputerach PC lub serwerach w całej sieci w trybie multicast lub unicast. Wszystko przebiega szybko i łatwo.
 • Uniwersalność sprzętowa – Jeśli obraz ma być wdrożony na komputerach o odmiennej architekturze sprzętowej, nie ma problemu. Funkcja Acronis Universal Deploy® zapewni prawidłowy rozruch nowych systemów nawet wtedy, gdy zostaną umieszczone na innym sprzęcie.
 • Elastyczne opcje wdrażania – Teraz Ty dyktujesz warunki! Program Acronis Snap Deploy udostępnia liczne opcje, w tym wdrażanie ręczne, automatyczne, inicjowane przez użytkownika i planowane. Ponadto funkcja Wake-on-LAN automatycznie uruchamia wyłączone komputery. A mechanizm wdrażania autonomicznego umożliwia wdrożenie obrazu nawet w przypadku niedziałania sieci.
 • Unikatowa konfiguracja – Do każdego komputera PC lub serwera można przypisać indywidualne ustawienia, dzięki czemu otrzyma on odpowiednio dobraną konfigurację. Nowa lista komputerów umożliwia monitorowanie postępu i statusu, a także wstępnej konfiguracji nowych komputerów identyfikowanych według adresów MAC.
 • Dostosowanie powdrożeniowe – Bezpośrednio po zakończeniu wdrożenia program Acronis Snap Deploy umożliwia łatwą modyfikację ustawień systemu Windows, takich jak nazwa komputera, konfiguracja IP lub identyfikator SID. Zapewnia to użytkownikom docelowym optymalne możliwości dostosowania i gwarantuje unikatowe nazwy komputerów w sieci.
 • Rozruch na własnych warunkach – Chcąc przygotować się na wdrożenie, komputery można uruchomić przy użyciu własnego nośnika, np. płyty CD/DVD lub dysku flash, albo z serwera Acronis PXE Server z funkcją rozruchu sieciowego. W programie Acronis Snap Deploy do wyboru są środowiska startowe Linux i WinPE. Ponadto do nośnika WinPE można dodać niezbędne sterowniki, aby zapewnić jego działanie na nowym sprzęcie.
Opcje wdrażania

Program Acronis Snap Deploy® udostępnia kilka trybów wdrażania, których można używać odpowiednio do potrzeb. Wszystkimi trybami zarządza się zdalnie za pomocą centralnej konsoli zarządzania.

 • Wdrażanie ręczne lub automatyczne — możliwość uruchomienia ręcznego lub wykonania automatycznego, gdy gotowa jest określona liczba komputerów.
 • Wdrażanie inicjowane przez użytkownika umożliwia samodzielną dystrybucję obrazów w systemach.
 • Wdrażanie autonomiczne umożliwia łatwą zmianę konfiguracji systemów niepodłączonych do sieci.
 • Wdrażanie planowane umożliwia dystrybucję lub ponowną dystrybucję obrazu wzorcowego o określonej porze. Jest to szczególnie przydatne, gdy obrazy w komputerach trzeba zmieniać w stałych godzinach serwisowych, np. co noc lub podczas weekendu.
Do każdego wdrożenia dostępne są różne opcje:
 • Szablony wdrażania. Ustawienia wdrażania są zapisywane, dzięki czemu można użyć ich ponownie podczas innych zadań.
 • Tryby multicast i unicast. W trybie multicast obrazy można wdrażać jednocześnie na wielu komputerach, ograniczając ruch w sieci i oszczędzając czas. Tryb unicast pozwala zmniejszyć obciążenie sieci i zminimalizować problemy dotyczące kompatybilności z urządzeniami sieciowymi.
 • Wake-on-LAN (WoL) i serwer proxy WoL. Te funkcje umożliwiają automatyczne włączanie komputerów w sposób zdalny. Serwer proxy WoL gwarantuje działanie tej funkcji między granicami segmentów sieci.
 • Kompresja i dzielenie. Obraz wzorcowy można skompresować, aby zaoszczędzić miejsce na dysku, lub podzielić go tak, aby zmieścił się na kilku płytach CD/DVD.
 • Szyfrowanie. Komponenty programu Acronis Snap Deploy komunikują się wzajemnie przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer), który jest standardem branżowym zapewniającym najwyższe bezpieczeństwo danych.
 • Ochrona hasłem. Obraz wzorcowy można zabezpieczyć hasłem, uniemożliwiając jego wdrożenie osobom niepowołanym. Ponadto można ustawić hasło zabezpieczające rozruch w środowisku startowym Acronis Snap Deploy, tak aby poszczególni użytkownicy nie mogli przypadkowo uzyskać do niego dostępu.
 • Zmiana rozmiaru dysku. Nawet jeśli dysk na komputerze docelowym jest większy lub mniejszy od tego na komputerze wzorcowym, program Acronis Snap Deploy® może zmienić jego rozmiar (tak aby zająć całą pojemność dysku komputera docelowego), gwarantując efektywne wykorzystanie dostępnego miejsca na dysku.
 • Ograniczanie przepustowości sieci. Funkcja ograniczająca wykorzystanie sieci dzięki określeniu jej maksymalnej przepustowości.
 • Obsługa formatu VHD. Przy wdrażaniu obsługiwane są zarówno pliki obrazu wzorcowego w formacie Acronis (.tib), jak i wirtualnego dysku twardego Microsoft (.vhd). Acronis Snap Deploy obsługuje nawet obrazy utworzone przy użyciu programów Acronis® True Image, Acronis Backup & Recovery® 10 i Acronis Backup & Recovery® 11.
 • Wiersz polecenia i skrypty. Nośnik startowy WinPE zawiera narzędzie wiersza polecenia programu Acronis Snap Deploy, które umożliwia pracę z obrazami i przeprowadzanie wdrożeń w trybie wiersza polecenia, a także wykonywanie skryptów.
 • Zarządzanie konfiguracją. Po zakończeniu wdrożenia można zmienić szereg parametrów, np. nazwę komputera docelowego i jego przynależność do domeny, aby zapewnić jego właściwą konfigurację.
Zarządzanie konfiguracją

W programie Acronis Snap Deploy® dostępne są wydajne narzędzia do zarządzania konfiguracją, które wykonują niezbędne zadania powdrożeniowe. W ten sposób upraszczają one samo wdrożenie, jak również bieżącą obsługę techniczną systemów Windows.

 • Wprowadzanie zmian w konfiguracji komputerów (możliwość określenia odrębnych ustawień dla każdego komputera lub automatyczne generowanie nazw za pomocą symbolu wieloznacznego)
  • Nazwa komputera
  • Przynależność do domeny lub grupy roboczej
  • Właściwości TCP/IP
  • Dodawanie kont użytkowników
  • Zmiana identyfikatora zabezpieczeń (SID)
 • Wyłączanie lub ponowne uruchamianie komputera docelowego
 • Przenoszenie nowych plików na komputer docelowy
 • Uruchamianie aplikacji lub skryptów na komputerze docelowym
# Nasze kategorie
Pozostałe w tej kategorii