Nie ma wątpliwości, że zapotrzebowanie na ochronę wrażliwych danych nigdy nie było tak duże jak obecnie. Od informacji identyfikacyjnych, przez szczegóły finansowe, aż po dane logowania do usług online – krajobraz cyfrowy niesie ze sobą wiele zagrożeń, co sprawia, że każdy z nas powinien uzbroić się w odpowiednie narzędzia i wiedzę, by skutecznie zabezpieczać najcenniejsze dane.

Właśnie w tym celu powstał ten tekst – eksperci z firmy rozłożyli w nim bezpieczeństwo danych osobowych na czynniki pierwsze. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym entuzjastą technologii czy dopiero zaczynasz poznawać zagadnienia związane z prywatnością online – mamy dla Ciebie informacje, które pomogą zrozumieć i wdrożyć efektywne środki, dzięki którym zapanujesz nad swoim śladem cyfrowym.

W tekście poruszymy następujące zagadnienia:

 1. Czym są informacje osobowe i jaka jest ich wartość
 2. Kwestie prawne związane z prywatnością danych
 3. Kwestie etyczne związane z zabezpieczaniem informacji osobowych
 4. Ryzyko wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczania informacji osobowych
 5. 10 porad pozwalających na zabezpieczenie informacji osobowych
 6. Wyzwania związane z ochroną danych osobowych
 7. Rola obywateli w przyszłości ochrony danych osobowych
 8. Powstające technologie i koncepcje ochrony danych osobowych
Czym są informacje osobowe i jaka jest ich wartość

Informacje osobowe to wszelkie dane, które pozwalają zidentyfikować określoną osobę. Mogą to być takie informacje jak pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane dostępowe do usług online itd. Dane osobowe wykraczają poza świat fizyczny i obejmują także ślady cyfrowe, takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń, a nawet działania, które wykonujemy online.

Dane osobowe są cenne i wrażliwe, ponieważ pozwalają na ujawnienie intymnych szczegółów dotyczących tożsamości, stylu życia, preferencji i działań podejmowanych przez konkretne osoby. Gdy informacje takie trafią w niepowołane ręce może dojść do kradzieży tożsamości, nadużyć finansowych, a nawet całkowitej utraty prywatności.

Kwestie prawne związane z prywatnością danych
 1. Prawodawstwo związane z ochroną danych: wiele krajów i regionów wprowadziło ustawy regulujące gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych. Przykłady obejmują Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Unii Europejskiej czy California Consumer Privacy Act (CCPA) w Stanach Zjednoczonych.
 2. Zgoda użytkownika: w wielu jurysdykcjach uzyskanie świadomej zgody osoby na rozpoczęcie gromadzenia jej danych osobowych jest wymogiem prawnym. Użytkownicy powinni mieć świadomość, w jaki sposób ich dane będą wykorzystywane oraz dysponować możliwością wyrażenia i cofnięcia zgody.
 3. Bezpieczeństwo danych: prawodawstwo często wymusza na firmach stosowanie określonych standardów w odniesieniu do środków ochrony informacji osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją czy zniszczeniem.
 4. Powiadomienie o naruszeniu danych: w przypadku problemów z bezpieczeństwem informacji osobowych firmy zwykle są obligowane pod rygorem kar do informowania osób, których dane dotyczą, a także odpowiednich organów, co pozwala podejmować działania mające na celu łagodzenie potencjalnych skutków naruszeń.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą: wiele ustaw o ochronie informacji gwarantuje obywatelom określone prawa dotyczące ich danych osobowych, takie jak możliwość uzyskania dostępu, korygowania, usuwania czy ograniczenia stopnia przetwarzania.
Kwestie etyczne związane z zabezpieczaniem informacji osobowych
 1. Transparentność: firmy muszą być transparentne w zakresie tego, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osobowe. Przejrzyste i łatwe do zrozumienia polityki prywatności przekładają się na etyczne praktyki związane z informacjami.
 2. Ograniczanie celu: kwestie etyczne obejmują wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie do celów, w jakich zostały zgromadzone. Każdy inny sposób wykorzystania powinien zostać wyraźnie zakomunikowany i zaaprobowany przez osoby, których dane dotyczą.
 3. Minimalizacja ilości danych: etyczną praktyką jest gromadzenie wyłącznie niezbędnej ilości danych wymaganych do realizacji określonego celu. Można w ten sposób zmniejszyć potencjalny wpływ naruszenia danych.
 4. Uczciwe traktowanie: jedną z etycznych zasad jest traktowanie obywateli uczciwie i bez dyskryminacji w oparciu o ich dane osobowe. Wszelkie wpływy na algorytmy i procesy decyzyjne powinny być minimalizowane.
 5. Odpowiedzialność: firmy powinny brać odpowiedzialność za swoje praktyki związane z danymi. W tym celu konieczne jest regularne ocenianie działań związanych z przetwarzaniem danych, zapewnianie zgodności z odpowiednimi prawami oraz niezwłoczne rozwiązywanie problemów w momencie ich pojawienia się.
 6. Szacunek dla prywatności: fundamentalną kwestią etyczną jest poszanowanie prawa obywateli do prywatności oraz preferencji. Firmy powinny kłaść nacisk na prywatność użytkowników i wdrażać środki pozwalające obywatelom kontrolować swoje dane.
 7. Wpływy międzynarodowe: w zglobalizowanym świecie kwestie etyczne mogą obejmować poszanowanie dla różnic kulturowych i odpowiednie adoptowanie się do należytych praktyk związanych z danymi i prywatnością.

W kształtowaniu odpowiedzialnych praktyk traktowania danych kluczową rolę odgrywają zarówno kwestie prawne jak i etyczne. Firmy i obywatele muszą mieć świadomość i stosować się do obowiązującej legislacji, przy jednoczesnym postępowaniu zgodnie praktykami etycznymi, które wykraczają poza prawo.

Ryzyko wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczania informacji osobowych

Nieprawidłowa ochrona danych osobowych wiąże się z wieloma potencjalnymi zagrożeniami – zarówno dla obywateli jak i firm – w tym:

 • Kradzież tożsamości: jeżeli dane osobowe wpadną w niepowołane ręce, cyberprzestępcy będą mogli użyć ich do podszywania się pod poszczególne osoby, zakładania sfałszowanych kont czy realizowania różnych form oszustw finansowych.
 • Straty finansowe: w wyniku nieautoryzowanego dostępu do danych finansowych cyberprzestępcy mogą wykonywać nielegalne transakcje, zakupy, a nawet przelewać środki z konta ofiary.
 • Naruszenie prywatności: dane osobowe często obejmują wrażliwe informacje dotyczące prywatnego życia osoby. Nieodpowiednie zabezpieczenia mogą zatem prowadzić do naruszenia prywatności, stalkingu lub prześladowania.
 • Zniszczenie reputacji: naruszenie danych osobowych może skutkować szkodami na reputacji obywateli oraz organizacji. Utrata zaufania w oczach klientów lub partnerów może wiązać się długotrwałymi, negatywnymi skutkami w kontekście relacji lub wizerunku.
 • Cyberprzestępczość i oszustwa: dane osobowe stanowią jeden z najatrakcyjniejszych celów dla cyberprzestępców, którzy angażują się w różne formy oszustw, łącznie z atakami phishingowymi, ransomware czy socjotechniką. Takie działania mogą z kolei prowadzić do strat finansowych i zniszczenia reputacji.
 • Konsekwencje prawne: w wielu jurysdykcjach firmy, które nie wywiązują się z obowiązku należytego chronienia danych osobowych, muszą liczyć się z grzywnami i innymi karami.
 • Utrata własności intelektualnej: w przypadku firm wrażliwe dane mogą obejmować informacje tajne lub dotyczące np. wytwarzanych wewnętrznie technologii. Jeżeli takie dane nie są należycie zabezpieczone, może dojść do kradzieży własności intelektualnej lub szpiegostwa przemysłowego.
 • Koszty związane z powiadamianiem o naruszeniu danych: w przypadku naruszenia firmy muszą przeznaczyć istotne środki na powiadomienie osób, których incydent dotyczy, oraz na wdrożenie procedur i technologii zapobiegających podobnym problemom.
 • Kwestie zgodności z wymogami organów regulacyjnych: niedopełnienie obowiązku przestrzegania zasad ochrony danych może prowadzić do nałożenia kar. Firmy muszą być w stanie wykazać zgodność z określonymi standardami bezpieczeństwa.
 • Zakłócenie funkcjonowania: naruszenie danych może mieć negatywny wpływ na działalność biznesową i prowadzić do przestojów, zmniejszenia produktywności czy zwiększenia wydatków na działania naprawcze.
 • Phishing oraz socjotechnika: dane osobowe są często wykorzystywane w atakach phishingowych i socjotechnicznych. Cyberprzestępcy wykorzystują skradzione dane, by oszukiwać swoje ofiary i wyciągać od nich kolejne informacje lub nakłaniać do klikania niebezpiecznych linków.
10 porad pozwalających na zabezpieczenie informacji osobowych
1. Używaj silnych i unikatowych haseł
 • Twórz skomplikowane hasła łącząc w nich małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.
 • Unikaj stosowania informacji, które można łatwo odgadnąć, takich jak data urodzenia czy imię i nazwisko.
 • Korzystaj z unikatowego hasła dla każdego konta.
 • Jeżeli masz problemy z wymyślaniem i pamiętaniem skomplikowanych fraz, skorzystaj z menedżera haseł.
2. Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)
 • Jeżeli jest to możliwe, włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (lub wieloskładnikowe – MFA), by dodać kolejną warstwę bezpieczeństwa.
 • Uwierzytelnianie tego rodzaju zwykle wymaga podania poza hasłem dodatkowego kodu jednorazowego, który jest wysyłany na urządzenie mobilne.
3. Regularnie uaktualniaj oprogramowanie i urządzenia
 • Zadbaj o to, by Twój system operacyjny, aplikacje i programy bezpieczeństwa zawsze były aktualne.
 • Uaktualnienia często zawierają poprawki błędów bezpieczeństwa.
4. Zachowaj ostrożność w stosunku do e-maili i wiadomości
 • Unikaj klikania linków lub pobierania załączników w nieznanych i podejrzanych wiadomościach e-mail.
 • Zachowaj podejrzliwość wobec nieoczekiwanych wiadomości, zwłaszcza takich, które żądają od Ciebie podania informacji osobowych.
5. Przeglądaj i dostosowuj ustawienia prywatności
 • Regularnie przeglądaj i dostosowuj ustawienia prywatności w mediach społecznościowych i innych kontach online.
 • Ogranicz informacje osobowe, które są widoczne publicznie i zminimalizuj udostępnianie danych, które mogą posłużyć do śledzenia Twojej aktywności lub odgadywania Twoich haseł.
6. Zabezpiecz swoją sieć Wi-Fi
 • Korzystaj z silnego i unikatowego hasła dla swojej sieci Wi-Fi.
 • Jeżeli Twój sprzęt sieciowy na to pozwala, włącz szyfrowanie WPA3, by zwiększyć bezpieczeństwo. Jeżeli Twoje urządzenia nie obsługują tego standardu, ustaw szyfrowanie WPA2.
 • Regularnie uaktualniaj oprogramowanie układowe (tzw. firmware) swojego routera.
7. Monitoruj wyciągi bankowe
 • Na bieżąco przeglądaj wyciągi bankowe i historię transakcji na kartach płatniczych, by jak najszybciej zidentyfikować podejrzane działania.
 • Zgłaszaj w swojej instytucji finansowej wszelkie niezgodności lub podejrzaną aktywność.
8. Wykonuj transakcje wyłącznie na bezpiecznych stronach
 • Upewnij się, że adres strony, na której podajesz wrażliwe informacje – np. podczas robienia zakupów online – rozpoczyna się od „https://”. Dodatkowo zwróć uwagę, czy certyfikat cyfrowy strony został wydany dla firmy, na której zasobach się znajdujesz – w tym celu kliknij ikonę kłódki wyświetlaną obok adresu witryny.
 • Korzystaj ze stron zaufanych sklepów i unikaj kupowania w serwisach zagranicznych, które pozwalają płacić wyłącznie kartą kredytową.
 • Jeżeli jest to możliwe, korzystaj z bezpiecznych metod płatności online, takich jak PayU, Przelewy24 czy PayPal.
9. Bądź na bieżąco z informacjami o nowych zagrożeniach i oszustwach
 • Staraj się być na bieżąco z powszechnymi technikami oszustw i atakami phishingowymi.
 • Zachowaj podejrzliwość wobec wszelkich żądań dotyczących informacji osobowych, nawet jeżeli wydają się pochodzić od legalnych organizacji.
10. Używaj szyfrowania wszędzie, gdzie się da
 • Szyfruj e-maile i inne kanały komunikacyjne.
 • Szyfruj zawartość swoich urządzeń, łącznie ze smartfonem i komputerem.
Wyzwania związane z ochroną danych osobowych

Zabezpieczanie danych osobowych wiąże się z szeregiem wyzwań, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę nieustanną ewolucję technologii oraz metod cyberprzestępczych. Poniżej wymieniamy najważniejsze zagadnienia:

 • Wyrafinowane cyberzagrożenia: cyberprzestępcy nieustannie rozwijają nowe zaawansowane techniki, łącznie ze szkodliwymi programami, narzędziami ransomware i atakami phishingowymi.
 • Zagrożenia wewnątrz firm: pracownicy lub zaufane osoby, które mają dostęp do danych osobowych, mogą intencjonalnie lub przypadkowo wykonać działania prowadzące do wycieków informacji.
 • Naruszenia danych: w wyniku zaawansowanych ataków może dojść do ujawnienia dużych ilości danych osobowych, co z kolei często prowadzi do kradzieży tożsamości i strat finansowych zarówno dla poszczególnych obywateli jak i całych organizacji.
 • Rozprzestrzenianie się danych: zakres i różnorodność danych gromadzonych przez firmy sprawia, że efektywne zarządzanie i zabezpieczanie tych informacji jest skomplikowane.
 • Brak standaryzacji: niedobór w zakresie globalnych standardów ochrony danych i środków cyberbezpieczeństwa może prowadzić do nieścisłości w mechanizmach stosowanych w różnych branżach oraz regionach.
 • Obawy związane z bezpieczeństwem chmury: przechowywanie danych osobowych w chmurze budzi obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Organizacje muszą zapewnić solidne zabezpieczenia, by nie dopuścić do nieautoryzowanego dostępu.
 • Zagrożenia związane z urządzeniami mobilnymi: powszechne korzystanie z urządzeń mobilnych zwiększa ryzyko ujawnienia danych w wyniku kradzieży lub zgubienia sprzętu, łączenia się z publicznymi sieciami Wi-Fi oraz szkodliwymi aplikacjami mobilnymi.
 • Czynnik ludzki: dużym wyzwaniem w ochronie danych osobowych pozostają błędy ludzi, takie jak przypadkowe ujawnienie tajnych informacji lub wpadnięcie w sidła cyberprzestępców stosujących socjotechnikę.
 • Równowaga między bezpieczeństwem a wygodą: znalezienie balansu między wysokiej jakości ochroną a komfortem użytkowników jest sporym wyzwaniem. Zaawansowane systemy ochrony często zniechęcają użytkowników do wdrażania niezbędnych środków zapobiegawczych.
 • Złożoność zasad zgodności z regulacjami: zapewnienie zgodności z wszystkimi obowiązującymi prawami i regulacjami dotyczącymi danych osobowych stanowi poważny problem, szczególne ze względu na to, że mogą się one różnić zarówno globalnie jak i regionalnie.
 • Bezpieczeństwo urządzeń IoT: coraz powszechniejsze stosowanie urządzeń Internetu Rzeczy wiąże się z nowymi wyzwaniami, ponieważ ich należyte zabezpieczenie jest niezbędne do uniknięcia nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych.
 • Wyzwania związane z szyfrowaniem: mimo że szyfrowanie jest jednym z kluczowych środków bezpieczeństwa, pojawiają się wyzwania związane z jego wdrażaniem i zarządzaniem w infrastrukturach łączących różne platformy i kanały komunikacyjne.
 • Zarządzanie cyklem życia danych: dbanie o bezpieczeństwo danych w ramach całego cyklu ich życia, łącznie z przekazywaniem i niszczeniem nośników danych, wymaga odpowiednich strategii.
Rola obywateli w przyszłości ochrony danych osobowych

W gwałtownie ewoluującym społeczeństwie cyfrowym poszczególne jednostki odgrywają istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu ochrony danych osobowych. Ich działania, potrzeby i wysiłki mają znaczny wpływ na rozwój i wdrażanie silniejszych środków zabezpieczających.

Zabieganie o silniejsze środki ochrony danych

Obywatele mogą w dużej mierze oddolnie i poprzez różne kanały motywować organizacje do wprowadzania silniejszych środków ochrony. Można tutaj mówić np. o wyrażaniu obaw o kwestie związane z prywatnością i aktywnym uczestniczeniem w dyskusjach związanych z tym tematem. Wspierając i promując firmy, które kładą nacisk na należyte zabezpieczanie danych, obywatele mogą wpływać na dynamikę rynku.

Żądanie transparentności od dostawców usług

Transparentność jest kamieniem milowym w budowaniu zaufania w świecie cyfrowym. Obywatele mają prawo żądać od dostawców usług transparentności w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. Dzięki dostępności przejrzystych zasad prywatności użytkownicy mogą świadomie wybierać platformy i usługi, którym powierzą swoje cenne informacje. Transparentne praktyki zachęcają użytkowników do oceniania zagrożeń oraz korzyści związanych z udostępnianiem swoich danych osobowych i budują kulturę odpowiedzialności wśród dostawców usług.

Kształtowanie przyszłości ochrony danych osobowych

Aktywny udział w dyskusjach i kampaniach podnoszących świadomość daje obywatelom możliwość wywierania wpływu na trwający dialog dotyczący ochrony danych osobowych. Dostęp do aktualnej wiedzy na temat ewolucji w zakresie prywatności informacji pozwala obywatelom na promowanie zasad, które kładą nacisk na prawa użytkowników i wymuszanie odpowiedzialności za nieprawidłowe traktowanie danych osobowych. Udział w publicznych konsultacjach, wspieranie ustawodawstwa, które wzmacnia ochronę danych, a także angażowanie się w promowanie dobrych praktyk to tylko niektóre metody wpływania na przyszłość ochrony wrażliwych informacji.

Docenianie technologii skupiających się na prywatności

Obywatele mogą wspierać i wybierać technologie, które kładą nacisk na prywatność już na wczesnym etapie projektowania. Może to np. dotyczyć komunikatorów internetowych, przeglądarek i innych platform korzystających z szyfrowania end-to-end. Wybierając usługi stawiające prywatność na pierwszym planie, obywatele pokazują, że istnieje zapotrzebowanie na takie technologie, co z kolei ma wpływ na kształtowanie rynku.

Edukowanie innych i budowanie świadomości

Wiedza jest potężnym narzędziem w rękach obywateli. Mając informacje o najlepszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, ludzie mogą przekazywać tę wiedzę swoim bliskim, znajomym i współpracownikom. Budowanie świadomości związanej z wagą ochrony danych i dzielenie się praktycznymi poradami dotyczącymi bezpieczeństwa online tworzy efekt fali i przekłada się na powstawanie coraz lepiej poinformowanego społeczeństwa cyfrowego.

Powstające technologie i koncepcje ochrony danych osobowych

Dziedzina bezpieczeństwa danych osobowych rozwija się dynamicznie, a nowe technologie będą miały wpływ na to, jaki sposób zabezpieczanie wrażliwych informacji będzie traktowane przez obywateli i organizacje. Oto kilka trendów, które już teraz kształtują krajobraz ochrony danych i z pewnością będą miały coraz większy wpływ w przyszłości:

Architektura zerowego zaufania: zyskujący coraz większą popularność model, który zakłada, że wszystkich należy traktować jako niezaufanych. Takie podejście obejmuje rygorystyczne weryfikowanie każdej osoby, która próbuje uzyskać dostęp do zasobów – niezależnie od tego, czy znajduje się ona wewnątrz sieci firmowej czy poza nią. W ten sposób można zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu poprzez nieustanne weryfikowanie tożsamości użytkowników i urządzeń.

Szyfrowanie homomorficzne: mechanizm pozwalający na wykonywanie działań bezpośrednio na zaszyfrowanych danych – bez potrzeby uprzedniego ich deszyfrowania. Ta powstająca technologia potencjalnie pozwoli na znaczne zwiększenie prywatności podczas przetwarzania i analizy danych, szczególnie gdy takie przetwarzanie jest realizowane w chmurze lub przez strony trzecie.

Wykorzystanie technologii Blockchain do zapewnienia integralności danych: zastosowanie zdecentralizowanej i odpornej na manipulację technologii Blockchain w magazynach danych i systemach transakcyjnych może zapewnić transparentność oraz bezpieczeństwo w zakresie weryfikowania autentyczności informacji.

Rozwiązania bezpieczeństwa wykorzystujące sztuczną inteligencję: technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego są skutecznie stosowane do usprawniania mechanizmów cyberbezpieczeństwa. Pozwalają na analizowanie olbrzymiej ilości danych w celu identyfikowania w czasie rzeczywistym wzorców, anomalii oraz potencjalnych zagrożeń, co daje możliwość wdrażania proaktywnych i adaptacyjnych systemów bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Ochrona informacji osobowych we współczesnym świecie cyfrowym to niełatwe zadanie wymagające proaktywnego i świadomego działania. Wyzwania związane z zabezpieczaniem danych – od wyrafinowanych cyberataków po złożoność wymogów regulacyjnych – w wielu sytuacjach wymagają zbiorowego wysiłku i współpracy z odpowiednimi partnerami.

Dzięki ofercie obejmującej rozbudowany zestaw rozwiązań, firma Acronis wspiera organizacje w osiąganiu celów związanych z ochroną danych. Acronis oferuje rozbudowane technologie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania informacji, które zapewniają przetrwanie danych nawet w przypadku ataku cyberprzestępców czy awarii sprzętu lub oprogramowania. Zintegrowane podejście do ochrony łączy mechanizmy związane z kopiami zapasowymi z funkcjami uwzględniającymi wyzwania współczesnego cyberbezpieczeństwa, takimi jak pełna ochrona punktów końcowych.

źródło: acronis.com