W lutym 2024 do licencji Premium UTM Security Pack wprowadzony został pakiet Industrial protocols (Ochrona protokołów przemysłowych).

Dla przypomnienia, dyrektywa 2022/2555 z 14 grudnia 2022 roku w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii („NIS2” lub „Dyrektywa”), która weszła w życie 16 stycznia 2023 r., do 17 października 2024 r. kraje członkowskie mają czas na jej implementację do prawa krajowego.

Jedną z najważniejszych zmian w stosunku do dyrektywy NIS z 2016 roku, jest rozszerzenie zakresu jej stosowania na większą liczbę sektorów i podmiotów objętych regulacjami, a także zrównanie obowiązków nakładanych na dwie główne grupy tych podmiotów, czyli podmioty kluczowe i ważne. NIS2 kładzie też zdecydowanie większy nacisk na ogólne wymagania związane z bezpieczeństwem, w tym zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, cyberhigienę i szkolenia dla kadry, wdrożenie polityk bezpieczeństwa bazujących na podejściu uwzględniającym wszelkie możliwe ryzyka oraz utrzymanie ciągłości działania podmiotów uznanych za kluczowe oraz ważne. A to z kolei oznacza, że podmioty te, wykorzystujące w codziennej pracy automatykę przemysłową zostaną zobligowane do wdrożenia systemów umożliwiających ochronę protokołów przemysłowych i automatyki. Takim rozwiązaniem jest Stormshield, a w szczególności wzmocnione modele SNi20 oraz SNi40 potrafiące rozpoznać, ale również analizować (DPI) protokoły przemysłowe takie jak: Modbus, UMAS, S7+, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, SOFBUS/LACBUS, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV).