ul. Krótka 29/31
42-200 Częstochowa

+48 (34) 361 00 48
info@softkom.com.pl

|
Kategoria: /

Inny sprzęt? Te same korzyści!

Obrazy ze standardową konfiguracją łatwo wdraża się na takim samym sprzęcie, jednak sprawy zazwyczaj komplikują się, gdy komputer docelowy ma inną architekturę sprzętową. Na przykład brak kluczowych sterowników warstwy abstrakcji sprzętowej (HAL) i urządzeń pamięci masowej często uniemożliwia rozruch systemu. A chociaż technologia Microsoft® SysPrep umożliwia importowanie sterowników plug-and-play, np. do kart dźwiękowych, graficznych i sieciowych, nie pozwala na import sterowników wymaganych do rozruchu komputera.

Funkcja Acronis Universal Deploy® umożliwia wydajne wdrażanie systemów niezależnie od konfiguracji sprzętowej, ponieważ pozwala zainstalować w obrazie niezbędne sterowniki HAL i urządzeń pamięci masowej. Korzystając z tej funkcji, można automatycznie lub ręcznie wybrać sterowniki HAL i urządzeń pamięci masowej pasujące do sprzętu docelowego. Zapewnia to prawidłowe wdrażanie nowych systemów o innej konfiguracji sprzętowej.