ul. Krótka 29/31
42-200 Częstochowa

+48 (34) 361 00 48
info@softkom.com.pl

|
Kategoria: /

Menedżer partycji zawiera produkt Acronis Partition Expert, który pozwala na automatyczne lub ręczne łączenie, dzielenie, rozszerzanie, kopiowanie i przenoszenie partycji bez utraty danych. Pozwala także na reorganizację struktury dysku twardego, optymalizację wykorzystania dysku i wiele innych.

Acronis ustala nowe standardy partycjonowania i projektowania. Można teraz korzystać z wyspecjalizowanych kreatorów, a doświadczeni użytkownicy mogą mieć dostęp do szerokiego zbioru funkcji zaawansowanych. Produkt zawiera:

Tryb automatyczny dla niedoświadczonych użytkowników i tryb ręczny dla użytkowników zaawansowanych.
Wyspecjalizowane kreatory automatycznego partycjonowania dla niedoświadczonych użytkowników.
Dużą liczbę funkcji z kontrolowanych ręcznie dla użytkowników zaawansowanych.

Idealny dodatek Acronis Backup

Acronis Backup i Acronis Partition Expert wspólnie zapewniają wszechstronną ochronę systemu i zarządzanie partycjami. Dzięki Acronis Partition Expert można utworzyć dwie partycje w systemie, jedną dla danych i jedną dla aplikacji. Następnie, w Acronis Backup można tworzyć kopie zapasowe partycji danych za wykorzystaniem terminarza, mając pewność że wszystkie zmiany danych zostaną uchwycone. Można również tworzyć kopie zapasowe partycji systemowej po każdorazowej instalacji nowej aplikacji lub aktualizacji.

Wyjątkowość oprogramowania Acronis

 • Podwójny design trybu operacyjnego (Tryb automatyczny dla niedoświadczonych użytkowników i tryb ręczny dla użytkowników zaawansowanych).
 • Obsługa partycji FAT16, FAT32, NTFS, Linux Ext2, Ext3, ReiserFS i Linux SWAP. Kopiowanie i przenoszenie partycji innego typu metodą sektor po sektorze.

Funkcje kluczowe

 • Nowość! Dzielenie partycji na dwie części bez utraty danych.
 • Nowość! Łączenie dwóch partycji w jedną bez utraty danych, nawet jeśli systemy plików partycji są różne.
 • Nowość! Przeglądanie danych partycji przed wykonaniem operacji partycjonowania.
 • Nowość! Rozwiązywanie problemów i przyczyn awarii z pomocą raportów:
  • Rozszerzanie, kopiowanie i przenoszenie partycji bez utraty danych;
  • Tworzenie i usuwanie partycji różnego rodzaju;
  • Formatowanie partycji;
  • Automatyczna optymalizacja wykorzystania miejsca na dysku;
  • Konwersja partycji FAT16 <=> FAT32, Linux Ext2 <=> Ext3 bez utraty danych;
  • Automatyczna lub ręczna zmiana rozmiaru klastrów;
  • Przeglądanie szczegółowych informacji o wszystkich dyskach, partycjach i systemach plików;
  • Ukrywanie partycji dowolnego typu;
  • Podgląd zmian dokonanych w układzie partycji przed ich zastosowaniem.;
  • Obsługa dużych dysków powyżej 180 GB.